Wdrożenia technologii 3D w firmach/ bądź dla osób prywatnych

Koszt od 999 zł brutto w zależności od wymagań i problemu.

Oferta dotyczy tylko szkolenia wdrożeniowego, w cenie nie jest zawarty koszt drukarki 3D.

Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta. Czas szkolenia dostosowany jest do stopnia zaawansowania uczestników (od 4 do 8 godz.). Wszystkie szkolenia wdrożeniowe odbywają się w siedzibie zamawiającego, lub na życzenie w innym wskazanym miejscu. Ilość uczestników nieograniczona.
W programie szkolenia ujęte są wszystkie niezbędne zagadnienia dotyczące wdrażanego sprzętu - omówienie wdrażanej technologii druku, uruchomienie sprzętu, kalibracja, wdrożenie oprogramowania załączonego do sprzętu, wydruk, itp.


Oferujemy również doradztwo w zakresie zakupu drukarki 3D dokładnie według wymagań każdego klienta (wybór odpowiedniej technologii druku, wybór drukarki, szkolenie wdrożeniowe, itp.) - koszt zależny od zakresu i wymagań klienta.

Copyright © 2019 www.davinciengineering.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone